waptrick.com

Waptrick GMC - Chi co em Paroles de chanson


Ngàn sao long lanh trên tr?i cao mênh mang

Ng? m?t em là sao roi trong tâm h?n tôi

Ngàn hoa dong dua to? huong thom d?u êm

Ti?ng em cu?i vui n? hoa trong lòng

Ch? riêng em thôi muôn d?i riêng em thôi

Tình yêu mãi mãi yêu mình em thôi

Và mây lang thang trên tr?i xanh bao la

Thuong màu tóc em hi?n hoà.........

Nh? ánh em nh?ng ánh sao tôi yêu hình bóng d? thuong

Nh? tóc em...nh? sao là nh? tóc em

Nh? khoé môi em vui dùa v?i n?ng mai

Nh? ti?ng em nh? sao l?i nói líu lo

Ch? có em cho tôi ni?m nh? d?m say

Ch? có em mà thôi

[Rap: ]

Khi con mua chi?u nay di qua ch?n này,cho lòng anh ng?t ngay bi?t bao tháng ngày, nhu mây lang thang trên b?u tr?i bao la, cho lòng anh thuong nh?, bóng dáng em hi?n hoà, cho ánh nh? m?t em ánh sao lung linh, cho anh nh? n? cu?i hình bóng d? thuong, cho anh nh? tóc em mái tóc em th?t xinh, cho anh nh? khoé môi vui dùa v?i n?ng mai, cho anh nh? ti?ng em l?i nói líu lo, cho lòng anh d?m say ch? có ch? có em.

----
» GMC autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!