waptrick.com

Waptrick Ha Vy - Bài ca cua chyng monh Paroles de chanson


Nh?c dã tr?i lên r?i cha cha cha nào hãy hát theo nh?p

cha cha cha ta dã hát cho d?i vui cha chít tuy?t v?i tình yêu

s? k?t duyêm d?p dôi. M?t ca khúc chuy?n tình cha cha cha dành cho

n?a dôi mình cha cha cha dêm giây phút tuong phùng luôn mãi mãi

khôn cùng bài ca h?nh phúc riêng dôi mình Ngày m?i hoa tuoi v?

reo kh?p noi ngày vui huong hoa v? muôn n?a dôi h?nh phúc không gian

tri?n miên bình yên cho dôi uyên uong, tân lang và dai nhân u?c mo

Tình yêu dó bên d?i nhu trong mo bài ca c?a chuy?n mình nhu

câu tho say sua m?i duyên d?u quên di nh?ng con s?u c?m tay ta hát câu yêu d?i cha cha cha

----
» Ha Vy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!