waptrick.com

Waptrick Ha Vy - Bot mua Paroles de chanson


Thu? ?y khi chua quên nhau m?i chi?u hay di ngang nhà

Nam l?n b?y lu?t ch? mong th?y em Thu? dó em d?ng sau rèm ngó ra

Em th?y anh sao t?i nghi?p Nên em cho anh làm quen R?i t?i khi ta

yêu nhau nh?ng chi?u mua giang giang d? Ta thu?ng hò h?n dìu nhau du?i mua

Thu? dó anh v?n thu?ng hay nói câu "Mua r?t bao nhiêu là gi?t Anh h?a thuong em là bao"

Gi? dây câu nói v?n còn Tình xua dã m?t nhu là khói mây Anh di anh b? l?i dây

Tình xua nghia cu anh dành quên sao? M?t bóng em trông cô don nh?ng chi?u

mua giang giang d? Em thu?ng m?t mình d?i mua bu?c di Ð? th?y chua xót cho tình

nghia xua Ð? th?y thuong yêu lòng ngu?i Sao d? tan nhu b?t mua

----
» Ha Vy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!