waptrick.com

Waptrick Ha Vy - Buom trang Paroles de chanson


Nhà nàng ? c?nh nhà tôi,

Cách nhau cái d?u m?ng toi xanh r?n.

Hai ngu?i s?ng gi?a cô don,

Nàng nhu cung có n?i bu?n gi?ng tôi

Giá d?ng có d?u m?ng toi,

Th? nào tôi cung sang choi tham nàng.

Tôi chiêm bao r?t nh? nhàng...

Có con bu?m tr?ng thu?ng sang bên này.

Bu?m oi! Bu?m hãy vào dây!

Cho ta h?i nh? câu này chút thôi...

T?i sao không th?y nàng cu?i,

Nàng hong to u?t ra ngoài mái hiên.

M?t nàng dam d?m trông lên...

Con buom bu?m tr?ng v? bên ?y r?i!

Hôm nay mua d? s?t sùi

To không hong n?a bu?m lu?i không sang

Bên hiên v?n v?ng bóng nàng

Rung rung tôi g?c xu?ng bàn rung rung

----
» Ha Vy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!