waptrick.com

Waptrick Ha Vy - Can phung mua roi Paroles de chanson


Khi dêm nay gi?c mo dã không tr? v?

Ðêm nay m?t dêm em không có anh

Bi?t anh còn yêu em không

Sao d? em luôn ch? mong

Anh nhu mua roi u?t trái tim này

Anh nhu mây bay xa mãi noi nào

Ðêm này ch? mình em thôi

V?i can phòng v?ng ti?ng cu?i

Nh?m m?t em mu?n gi?c mo v? dây

Ð? em bên anh m?t giây phút

Và yêu thuong ng?t ngào cho nhau

Can phòng mua roi d? t?ng ngày anh di mãi xa di xa m?t r?i

Ch? còn mình em gi?a dêm th?t bu?n

Ôm bao yêu thuong ngày anh dã trao

Can phòng mua roi hay là nu?c m?t roi t?ng dêm u?t di m?i tình

Ngu?i oi bi?t không ngày anh ra di can phòng em ch? còn mua roi

Ti?ng mua v?n roi nhung em dâu hay ch? là nu?c m?t roi u?t gi?c mo này

Ngày anh ra di ch? còn trong em ti?ng mua bu?n roi...

----
» Ha Vy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!