waptrick.com

Waptrick Ha Vy - Cho nguoi Paroles de chanson


M?t ngu?i con gái d?ng nghiêng nghiêng vành nón lá

Ðu?ng chi?u b? dê l?i xua k? ni?m thi?t tha Lòng nàng sao luu luy?n quá,

h?n hò m?t ngu?i di xa, mà nam tháng dã d?n qua.

Chuy?n tình chung th?y có em bên b? sông v?ng Ngày,

ngày ra dón bi?t dâu anh còn nh? chang L? bu?n dêm khuya th?c tr?ng,

Chi?u, chi?u nhìn theo ánh n?ng, l?i th? u?c du?i ánh trang.

Tình là tình cô don tái tê gió l?nh mùa dông

Ng?n dèn d?u chi?c bóng noi cô phòng Và m?i l?n chim én dua

tin con dò sang sông, môi m?t em ch? mong.

S?u thuong dã l?, trách chi duyên tình dang d? Ð?i ngu?i

con gái ch? có m?t l?n u?c mo Nào ng? tình yêu tr?c tr?,

tình d?p là tình bo vo, ch? ngu?i d?n bao gi?

----
» Ha Vy autres chansons
« Paroles Recherche
« Waptrick Page d'accueil
« Changer de langue
» Telechargez gratuit VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Regardez des séries TV en ligne gratuitement!