waptrick.com

Waptrick Dai Trang - Sexy Girl Mga Liriko ng Kanta


Dù l?m lúc khi n?ng thiêu cháy ,

dù có lúc mua không ng?ng roi (mà v?n bu?c di không ng?i chi)

dù mua n?ng em v?n không lo gì

Mình v?n c? luôn mãi cu?i tuoi t? tin bu?c di gi?a dông ngu?i

(r?i khi?n bao chàng ph?i ng?n ngo) nhìn theo c? mo c? nhu th?n th?

Sexy girl, m?t v? d?p t?a nhu trong mo,

khi?n bao chàng ph?i ng?n ngo,

c? m?i dêm làm tho, t?ng dêm v? n?m mo.

Hey sexy girl, xin em d?ng có mà làm ngo,

xin em d?ng có mà h?ng h?,

d? anh c? mãi yêu trong mong ch?, mong ch?.

Dù l?m lúc khi n?ng thiêu cháy ,

dù có lúc mua không ng?ng roi (mà v?n bu?c di không ng?i chi)

dù mua n?ng em v?n không lo gì

Mình v?n c? luôn mãi cu?i tuoi t? tin bu?c di gi?a dông ngu?i

(r?i khi?n bao chàng ph?i ng?n ngo) nhìn theo c? mo c? nhu th?n th?

Mái tóc xoã b? môi cong cong,

và t?ng ánh m?t dõi nhìn theo trông mong.

I’m a sexy I’m a sexy I’m a sexy girl …

V?n c? bu?c và xem nhu không dù nh?ng ánh m?t v?n nhìn theo luôn mong.

I’m a sexy I’m a sexy I’m a sexy girl …

(Oh oh … So sexy …Yeah)

----
» Dai Trang iba pang mga kanta
« Liriko Hanapin
« Waptrick Pahinang Simula
« Baguhin ang Wika
» Ikarga libre VPN for Android
  • Videovak Watch Free
    VIDEOVAK: Manood ng serye sa TV online nang libre!